Sopockie potoki
znikająca przyroda

1. Potok Swelinia


Długość 2.600 metrów w otwartym korycie

Płynący na granicy Sopotu i Gdyni potok wyróznia się z pozostałych tym, że na całej długości płynie w naturalnym korycie. Pod drogą przy Stawie Mazowieckim oraz pod torami kolejowymi i pod Al. Zwycięstwa ujęty jest z konieczności w przepusty.

W 2005 roku w na obszarze źródlisk w gdyńskim Bernadowie utworzono ok. 13‑hektarowy Rezerwat Przyrody Łęg nad Swelinią. W środkowym i dolnym biegu potok stanowi granicę między Gdynią a Sopotem.

W okresie międzywojennym (1919-1939) jako Der Grenzfluß (Potok Graniczny) stanowiła Swelinia część granicy między Polską a Wolnym Miastem Gdańsk.
Po raz pierwszy Gdańsk posiadał status wolnego miasta za czasów Napoleona (1807–1814).

W codziennym użyciu funkcjonuje zarówno nazwa Swelinia, jak i Swelina. Jednak w oficjalnym nazewnictwie słowiańska nazwa Swelina, wymieniana w dokumencie już w 1283 roku, wyparta została współcześnie przez nazwę Swelinia. Potwierdzają to takie nazwy jak Rezerwat Łęg nad Swelinią (a nie Sweliną) oraz Jar Swelini (a nie Sweliny). Jeżeli dodać, że w niedalekiej przeszłości (lata 60-70. XX w.) mylono Swelinię z Potokiem Kamiennym, to można te nazewnicze rozbieżności uznać za mniej istotne od faktu, że do dzisiaj potok w całej swej okazałości płynie w otwartym korycie.

Rezerwat przyrody Łęg nad SweliniąRezerwat Przyrody Łęg nad Swelinią: album Picasa


Jar Swelini: album Picasa

Nad Potokiem Swelinia - raj dla rodziców z dziećmi
 - 6 lipca 2013 -w.sliwinski@wp.pl


Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki