Sopockie potoki
znikająca przyroda

Pierwsze kroki


Zanim powstało Koło Sopockie Potoki

5 kwietnia 2005 r.

Pierwszy spacer studentów WSWFiT w Sopocie w ramach "współpracy ze środowiskiem"
z dziećmi z sopockiego Domu Dziecka .




Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sopocie
=============================
26-27 kwietnia 2005 r.



27 października 2005 r.                                                                                                     

19 maja 2006 r.














Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki