Sopockie potoki
znikająca przyroda

Pierwsze kroki


Zanim powstało Koło Sopockie Potoki

5 kwietnia 2005 r.

Pierwszy spacer studentów WSWFiT w Sopocie w ramach "współpracy ze środowiskiem"
z dziećmi z sopockiego Domu Dziecka .
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Sopocie
=============================
26-27 kwietnia 2005 r.27 października 2005 r.                                                                                                     

19 maja 2006 r.


Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki