Sopockie potoki
znikająca przyroda

dopływ Kamiennego Potoku

Regulacja koryta potoku


po majowych deszczach (2012) - więcej tutaj
Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki