Sopockie potoki
znikająca przyroda

7. Potok Środkowy

Ujście na plaży było jedynym śladem tego potoku, który w całości jest skanalizowany.
Piąty z południowych potoków wyprowadzonych rurami w głąb Zatoki.

zdjęcie z czerwca 2008 roku
w głębi ujście Potoku Wiejskiego


Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki