Sopockie potoki
znikająca przyroda

Koło PKE Sopockie PotokiDnia 2 kwietnia 2009 roku w siedzibie Oddziału Muzeum Stutthof w Sopocie
odbyło się Zebranie Założycielskie Koła "Sopockie Potoki".
Koło funkcjonuje w strukturze
Polskiego Klubu Ekologicznego.
Nazwa Koła symbolizuje coraz bardziej kurczące się środowisko przyrodnicze,
którego uroki – zamiast ich eksponowania – są systematycznie eliminowane.
Taka tendencja ma niewiele wspólnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, która zyskała rangę konstytucyjną, a jej definicja znalazła się w ustawie
Prawo Ochrony Środowiska:


Zasada zrównoważonego rozwoju to taki rozwój społeczno-gospodarczy,
w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych,
z zachowaniem równowagi przyrodniczej
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb
poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.


Jednym z głównych zadań Koła jest współpraca z placówkami oświatowo-
wychowawczymi w zakresie wzmacniania wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
 

 

Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki