Sopockie potoki
znikająca przyroda

Ols w Parku Płn.

Ols (inna nazwa - oles lub olszyna) – las  olchowy (olszowy) porastający żyzne, bagienne siedliska, o wysokim poziomie wody stojącej. Ma zwykle charakterystyczną kępową strukturę runa - na kępach wokół szyi korzeniowej olszy rosną gatunki borowe, w dolinkach przynajmniej okresowo wypełnianych wodą - rośliny bagienne.
źródło: Wikipedia


Ols w Parku Północnym w Sopocie - 21.12.2012


Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki