Sopockie potoki
znikająca przyroda

8. Potok Elizy

W 2011 roku przywrócono historyczną nazwę (przed zmiana Potok Haffnera).
Długość potoku 1.445 m, w otwartym korycie 225 m.

zdjęcie ze stycznia 2009 roku


Polski Klub Ekologiczny Koło Sopockie Potoki